Energetický štítek

energeticky-stitekEnergetický štítek je:

  • Jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti
  • Srovnání budov z hlediska kvality obalových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro vytápění, a tedy i nákladů na provoz
  • Hodnocení pouze pro obálku budovy a při jeho použití u posuzování vlivu zateplení budovy nedochází ke zkreslování výsledku vlivem jiných veličin než jsou tepelně technické vlastnosti zateplení
  • Je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A–G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G).

Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A–C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla) a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla).

Klasifikace budov podle ČSN 73 0540-2:2007

Klasifikační třídaSlovní vyjádření klasifikaceKlasifikační ukazatel CI
A Velmi úsporná ≤ 0,3
B Úsporná ≤ 0,6
C Vyhovující ≤ 1,0
D Nevyhovující ≤ 1,5
E Nehospodárná ≤ 2,0
F Velmi nehospodárná ≤ 2,5
G Mimořádně nehospodárná > 2,5

Klasifikační ukazatel CI
Klasifikační ukazatel CI je číselná hodnota v absolutním tvaru. Vynásobením hodnoty průměrného normového součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N hodnotou klasifikačního ukazatele CI dostáváme hraniční hodnoty jednotlivých klasifikačních tříd. Jde o taxativně stanovené číselné hodnoty uvedené v normě a objevující se na grafickém zpodobnění energetického štítku obálky budovy.

ČSN 730540-2/2002 byla novelizována v roce 2005 a následně pak v roce 2007. Poslední novela proběhla v říjnu 2011. Tato novela již pracuje s názvem Energetický štítek obálky budovy, čímž bylo terminologicky zpřesněno čeho se hodnocení týká. K této novele byla vydána v dubnu 2012 ZMĚNA Z1 (tato změna se však nedotýká energetického štítku obálky budovy).

Upozornění:
Pozor na záměnu Energetického štítku obálky budovy a Průkazu energetické náročnosti budovy – graficky jsou si velmi podobné!

Aktuálně