Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je druh certifikace, který majiteli či investorovi sdělí, jaká je kvalita budovy z hlediska její energetické náročnosti.

Průkaz energetické náročnosti budovy je potřebný v rámci stavebního povolení, stavebního ohlášení, prodeji a pronájmu budovy, pro užívané budovy dle energetické vztažné plochy.

V zákoně č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů v § 7 se píše:

...V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit...

...V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy...

Příklad pro ilustraci

Při stále rostoucích cenách energie jsou náklady na vytápění velice podstatnou položkou, a proto je stále důležitější před zakoupením nemovitosti znát energetickou náročnost budovy. Někdy je výhodnější zaplatit o trochu větší cenu nemovitosti a významně ušetřit za náklady na bydlení. Náklady na provoz budovy tvoří až z 75-85% náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Pro ilustraci náklady zakoupení nemovitosti tvoří kolem 11% a náklady na likvidaci budovy kolem 0,5% z celkových nákladů za „život" budovy. Náklady na rekonstrukce tvoří kolem 4,5% všech nákladů za „život" budovy. Pokud srovnáte 85% nákladů na vytápění z 11% za nákup domu je jasné, že nízkou tepelnou náročnosti budovy se vynaložené peníze na zakoupení i rekonstrukce vrátí podstatně rychleji a znalost tepelné náročnosti budovy se stává nutností.

Ke stažení:

pdfPožadavek na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

 

Nejčastější dotazy týkající se Průkazu energetické náročnosti budovy

SVJ provedlo revitalizaci bytového domu v rámci programu Zelená úsporám v roce 2010. Součástí bylo zpracování energetického auditu a PENB. Musí SVJ nechat opět zpracovat PENB platný dle legislativy od roku 2013?
Průkaz energetické náročnosti budovy včetně povinných příloh by mněl být zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. dříve č. 148/2007 Sb. V případě, že PENB je platný, nemusí vaše SVJ zajistit zpracování nového PENB.

Je vlastník budovy v souvislosti s prodejem nemovitosti povinen kupujícímu předložit PENB?
Při prodeji nemovitosti je prodávající podle zákona o hospodaření s energií povinen předložit a předat PENB nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Jaké podklady jsou potřebné pro vypracování PENB objektu?
Ke zpracování PENB je nutná projektová dokumentace stavební části – technická zpráva, půdorysy jednotlivých podlaží, příčný řez, pohledy, skladby konstrukcí tvořící obálku budovy. Dále technická zpráva nebo popis systému vytápění, přípravy teplé vody, osvětlení případně vzduchotechniky.

Jakým způsobem postupovat v případě, že není k dispozici projektová dokumentace při potřebě zpracovat PENB objektu?
Je potřebné provést zaměření stávajícího stavu a odborný odhad skladby jednotlivých konstrukcí tvořících obálku budovy. Po zjištění těchto údajů je PENB dále zpracován jako v případě existence projektové dokumentace.

Pokud máte zájem o průkaz energetické náročnosti budovy, můžete nás kontaktovat buď telefonicky
na 737 555 228 nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně využít kontaktní formulář.

Aktuálně