Reference

 
 • Audit udržitelného rozvoje obce - zpracování dokumentů v rámci projektu Zdravá Města, 2018-2022
 • Autorský dozor - služba v rámci realizace Zateplení obálky budovy objektu Policie ČR, 2018
 • Energetický posudek - zpracování dokumentu pro akci Zateplení obálky budovy firmy v rámci programu OP PIK, 2016-2017
 • M-EKIS - mobilní energetické konzultační a informační středisko - bezplatné poradenství garantované MPO, 2022
 • Odborný posudek - zpracování dokumentů pro rodinné domy a bytové domy v rámci programu Nová zelená úsporám včetně možnosti podání žádosti i konečné administrace dle programu NZU, 2010-2020
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
  • Pedagogická fakulta - Rekonstrukce malé a velké tělocvičny, 2020
  • Zateplení obálky budovy - Bytové domy, v rámci programu IROP, 2016-2017
  • Zateplení obálky budovy - Firma, v rámci programu OPPIK, 2016-2017
  • Nástavba Základní školy, 2016-2017
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby - rodinné domy, 2014-2022
 • Průkaz energetické náročnosti budovy - rodinné domy, bytové domy, občanské stavby, 2009 -2022
 • Rozpočet stavby - rozpočty včetně výkazu výměr v rámci výběrového řízení, pro potřeby banky, pro dotační tituly, 2009-2022
 • Spolupráce se SFŽP - služba pro provádění kontrolní činnosti a vyhodnocení posudků předkládaných spolu s žádostí o podporu v rámci Nová zelená úsporám, 2015-2016

 

 • Bytový dům - nástavba, přístavba a zateplení obálky budovy – projekt pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby, marketingová dokumentace, 2012-2016
  • bd04   bd01     
 • Základní škola - sanace a zateplení obálky budovy – projekt pro provedení stavby, 2013, realizace 2013-2014, investice 20 mil.

  • fasáda ZŠ před úpravou     fasáda ZŠ po úpravě
 • Panelový dům - zateplení obálky budovy – projekt pro stavební povolení a provedení stavby, 2011-2012, realizace návrhu 2012, investice 15 mil.

  • panel-dum01
 • Průkaz energetické náročnosti budovy - administrativní budova v Praze

 • Projektová dokumentace Snížení energetické náročnosti panelového domu v Liberci

 • Projektová dokumentace Regenerace obecního panelového domu v Brně

 • Průkaz energetické náročnosti budovy rodinných domů, bytových domů, polyfunkčního domu, rekreačního areálu

 • Energetický audit zdravotního střediska, mateřské školy, bytových domů

 • Revitalizace panelových domů

 • Projektová dokumentace zateplení objektů bytové a občanské výstavby

 • Projektová dokumentace ekologických rodinných domů

 • Výkaz výměr a rozpočet ve všech fázích zpracování projektové dokumentace včetně realizace pro bytové, občanské a průmyslové stavby

 • Průkaz energetické náročnosti budovy pro SUPŠ Helenín - STAVOTHERM

 • Architektonická studie úprav administrativní budovy - Město Frenštát pod Radhoštěm

 • Energetický audit, projektová dokumentace a odbodný posudek jako příloha žádosti o dotace "Zelená úsporám" - Panelový bytový dům Uherské Hradiště

 • Projektová dokumentace a odborný posudek jako příloha žádosti o dotace "Zelená úsporám" - Panelový bytový dům Praha

 • Průkazy energetické náročnosti budovy školských a zdravotníckých zařízení - Energetická agentura Vysočiny Jihlava - 2009

 • Projektová dokumentace Zateplení budovy školy - Město Rousínov - 2009

 • Rozpočty občanských a průmyslových staveb pro výběrové řízení - Gremis s.r.o. - 2009

 • Projektové dokumentace Zateplení objektů mateřských škol a základních škol - IP IZOLACE Polná - 2009

 • Projektová dokumentace "Projekt zateplení budov města Velké Meziříčí - Město Velké Meziříčí - 2008

 • Průkaz energetické náročnosti budovy Pavilon A Havlíčkův Brod - STAVOTHERM - 2008

 • Energetický audit „MŠ Světnov" – Obec Světnov – 2007

 • Energetický audit vybraných budov Města Velké Meziříčí – Město Velké Meziříčí - 2006

 • Projektová dokumentace Nízkoenergetický rodinný dům – Kožený – 2006

 • a mnoho dalších....

 

Aktuálně